Door mensen, over mensen, voor mensen

Koop een boek dat gaat over de mens. De mens staat centraal bij Uitgeverij Abessijn.

Boekenaanbod

Verhalen, gedichten en tekeningen uit een leven zonder en met de ziekte van Parkinson

Ik heb wel wat beters te doen!

Paul Verheij

Over zijn verhouding tot de ziekte zegt de auteur van dit boek: “Ik leef met de ziekte van Parkinson, maar de ziekte is niet mijn leven”. Met een combinatie van regelmatig en intensief bewegen en het blijven prikkelen van zijn hersenen probeert hij de invloed van zijn ziekte op zijn leven te minimaliseren. De verhalen, gedichten en tekeningen illustreren hoe hij dit doet. Hij hoopt dat andere parkinsonpatiënten, hun naasten, maar ook professionals in de Parkinson zorg inspiratie halen uit de vele voorbeelden die in dit boek worden gegeven.

Bas Bloem (neuroloog): “Van kaft tot kaft gelezen, fantastisch boek, dat ik van harte wil aanbevelen aan iedereen die zich op wat voor manier dan ook betrokken voelt bij mensen die leven met Parkinson of parkinsonisme.”

Lees meer

Ad Nouws (psycholoog): “Op de een of andere manier waarop hij met de symptomen van de ziekte omging wist hij uit beperkingen altijd kracht voort te brengen.”

Bart Post (neuroloog): “Een echte aanrader voor mensen die op jonge leeftijd leven met de ziekte van Parkinson.”

Formaat 141 x 206 mm
156 pagina’s
Hardcover

Koop dit boek

Ommetjes door het Parkinsonbrein

Marina Noordegraaf

Ommetjes door het parkinsonbrein is een zelfhulpboek voor en door mensen met parkinson en hun naasten. Met dit boek worden mensen in staat gesteld de obstakels in het denken die hen het meest in de weg zitten te benoemen, discussies gefaciliteerd over een relatief onzichtbaar onderwerp, mensen geïnspireerd de omwegen van hun lotgenoten te proberen, geïnformeerd en bewustwording gestimuleerd. De denkobstakels en omwegen zijn opgehaald als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek: De COPIED studie. COPIED staat symbool voor van elkaar leren door elkaar te kopiëren.

Lees meer

Dit boek is bedoeld om op je gemak door te bladeren, om open te laten liggen op een bladzijde die jou aanspreekt, om te bespreken met de mensen die je lief hebt, om mee te nemen naar je zorgverlener, om te laten slingeren en dan te kijken wat er gebeurt als anderen het zien liggen. Het is bovenal bedoeld om denkobstakels bij parkinson zo zichtbaar te maken dat de onzichtbaarheid ervan geen obstakel op zich meer is.

Formaat 290 x 290 mm
108 pagina’s
Hardcover

Koop dit boek

Ervaringen met Deep Brain Stimulation

Dagboek DBS

Monique Berkelmans en Corine van Esch

Dagboek DBS is een boek over Deep Brain Stimulation, een behandelmethode voor mensen met de ziekte van Parkinson. Steeds meer mensen lijden aan deze chronische hersenziekte, in Nederland rond 65.000, schatten deskundigen. Er is geen geneesmiddel, de middelen die er zijn bestrijden slechts de verschijnselen. DBS is een van de geavanceerde behandelmethodes, die doorgaans pas na een aantal jaren, bij gevorderde parkinson, in beeld komt. De reguliere behandeling bestaat uit medicijnen (levodopa) en leefstijladviezen. 

Bas Bloem: “Absolute hoogtepunt van de themabijeenkomst (Parkinson Vereniging, 9 juli 2022) was de overhandiging van het allereerste exemplaar van het fraaie boek “Dagboek DBS” van ervaringsdeskundigen Monique Berkelmans en Corine van Esch. Zeer informatief en lezenswaardig, veel praktische tips een ervaringen over het ondergaan van een hersenoperatie voor Parkinson!”

Lees meer

Bij een DBS-behandeling worden piepkleine elektroden in de hersenen geplaatst. Met behulp van een batterij geven die elektroden stroomstootjes af en die maken dat patiënten beter functioneren. Hoe het komt dat het werkt weten de deskundigen niet, maar het werkt en dat is positief voor de betrokkenen.  De auteurs van dit boek, Monique Berkelmans en Corine van Esch, hebben zelf ook een dergelijke behandeling ondergaan. En dat is precies de reden waarom ze het boek hebben geschreven. “Wij misten een boek dat gericht is op patiënten.” Dat boek ligt er nu, geschreven door patiënten in gewonemensentaal. Zorgdeskundigen, neurologen en parkinsonverpleegkundigen bijvoorbeeld, komen ook aan het woord. Het boek volgt het proces van de behandeling, van het eerste moment dat DBS ter sprake komt tot en met de fase van instellen van de apparatuur en afstemmen daarvan met medicijnen. Van ieder boek à € 19,95 gaat € 2 naar ParkinsonNL, dé fondsenwerver op het gebied van Parkinson en Parkinsonismen. ParkinsonNL investeert dit geld in onderzoek, innovaties en voorlichting.

Formaat 141 x 206 mm
156 pagina’s
Hardcover

Koop dit boek

Parkinson Doeboek
deel 2

Josca Bos i.s.m. Dominique Prins-König

Het Parkinson Doeboek voor zorgverleners daagt zorgverleners uit om te kijken naar alles wat zich afspeelt in het begeleidingsproces van mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners. Met behulp van ervaringen van mensen met parkinson én van zorgverleners wordt een realistisch beeld geschetst van de dagelijkse praktijk. Betrokkenheid en compassie spelen in al die ervaringen een belangrijke rol. Je als mens begrepen en vertrouwd voelen blijkt daarbij steeds weer de grootste wens; hoe een zorgverlener zich opstelt in het contact is van groter belang voor de waardering dan eventuele deskundigheid.

Lees meer

“Dit nieuwe boek is geschreven vol compassie en respect, voor zowel mensen met de ziekte zelf als voor het team van zorgverleners dat probeert de mensen met parkinson te ondersteunen. Dit boek is echt de moeite waard voor iedere zorgverlener die passie heeft om mensen met parkinson optimaal te begeleiden. Het doorlezen van dit boek motiveerde mij in ieder geval nog meer om optimaal te luisteren naar die unieke mens aan de andere kant van het bureau, en om mijn rol als zorgverlener zo goed mogelijk vorm te geven.”

Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog Hoofd Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen

Koop dit boek

Parkinson Doeboek
deel 1

Josca Bos

Bij Josca Bos, waarbij de ziekte in 2010 werd vastgesteld, leidde de ziekte tot een radicale wijziging in haar manier van leven. Ze ontwikkelde een basishouding van mildheid. Geholpen door haar achtergrond als onderwijsdeskundige en coach schreef Josca een methodisch zelfhulpboek voor parkinsonpatiënten en mantelzorgers. Daarbij betrok ze de ervaringen van andere parkinsonpatiënten en van gespecialiseerde zorgverleners. Onderscheidend is de bijzondere aandacht die Josca heeft voor het subjectief welbevinden van de patiënt. Veel ruimte krijgt het behoud van de eigen waardigheid, met behulp van zelfcompassie. Het boek is een ‘doeboek’: het bevat veel tips, voorbeelden en hulpmiddelen.

Lees meer

“Josca Bos beschrijft op een beeldende en herkenbare manier de fasen in de ziekte van Parkinson. Ze put uit haar eigen ervaringen, die van andere patiënten en wetenschappelijke kennis. Veel klachten en kenmerken van de aandoening en de gevolgen voor het dagelijks leven passeren de revue. Het boek onderstreept hetgeen bij de revalidatie aan de orde komt en biedt diverse bruikbare handvatten.”
Dr. R. Pol, revalidatiearts

“Ik vind het boek bewonderenswaardig! Het behandelt, vanuit een respectvolle houding, heel mooi de niet-motorische gevolgen van Parkinson. Josca is ervaringsdeskundig, dat maakt de inhoud extra krachtig!”
M. van Beek-Bakker, ergotherapeut

Koop dit boek

Parkinson Doeboek
deel 1 + 2

Het Parkinson Doeboek voor zorgverleners daagt zorgverleners uit om te kijken naar alles wat zich afspeelt in het begeleidingsproces van mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners. Met behulp van ervaringen van mensen met parkinson én van zorgverleners wordt een realistisch beeld geschetst van de dagelijkse praktijk. Betrokkenheid en compassie spelen in al die ervaringen een belangrijke rol. Je als mens begrepen en vertrouwd voelen blijkt daarbij steeds weer de grootste wens; hoe een zorgverlener zich opstelt in het contact is van groter belang voor de waardering dan eventuele deskundigheid.

Er waren echter ook verhalen over botsende verwachtingen, onduidelijkheden en je niet begrepen voelen. Mensen met parkinson doen dan ook een oproep aan hun zorgverleners:
“Je kunt me pas helpen als je me écht ziet. Als je luistert naar mijn verhaal, als je aanvoelt wat er níet gezegd wordt. Kortom, als je mij begrijpt!”

Koop deze bundel

Een optimistische benadering van Alzheimer

Spectrum van hoop

Gayatri Devi

De New Yorkse neurologe Gayatri Devi heeft meer dan 20 jaar ervaring met de diagnostiek en behandeling van dementie en geheugenstoornissen. Ze herschrijft het verhaal van de ziekte van Alzheimer en definieert het als een spectrumstoornis. Alzheimer is, net als autisme, een aandoening die mensen op zeer uiteenlopende manieren kan treffen.

Mensen die zich zorgen maken over hun geheugen, moedigt Devi aan om zich snel en goed te laten onderzoeken. Want een vroegtijdige start van de behandeling stelt artsen en hulpverleners in staat om de gevolgen van de ziekte veel effectiever te bestrijden, met geneesmiddelen en andere therapievormen.

FORMAAT 17 X 24 CM
320 PAGINA’S
PAPERBACK

Koop dit boek

Je speelt met je leven

Jeanette ter Haar

Je wil graag lekker in je vel zitten en je ontplooien. Toch kom je situaties tegen waarin je lijkt vast te lopen; in relaties, in werk of in de eigen ontwikkeling. De oorzaak zit in onze coderingen, die ontstaan vanuit ervaringen, opvoeding, opleiding en relaties. Deze coderingen vormen overlevingsmodellen die onderdeel zijn van je gedrag, om jou op dat moment te beschermen. Maar uiteindelijk gaan ze je belemmeren. Ze beïnvloeden jouw huidige keuzes. Daardoor overleef je weliswaar, maar leef je niet echt. Eigenlijk ga je stukje bij beetje dood. Kies je voor het echte leven, dan ga je met je leven spelen. Dit doe je door de kunst van het magisch besturen.

Lees meer

Het overlevingsmechanisme decodeer je en je bent in staat jezelf te leren kennen, in beweging te brengen, bewust je leven te besturen en vorm te geven. In werk, relaties en persoonlijk. Dit is het uitgangspunt van het creatief ontwerpproces model. Een instrument om op een speelse, nieuwsgierige wijze jouw leven te besturen. Magisch, oneindig en simpel. Het werkt voor iedereen. Je leert met een vrije, nieuwsgierige geest je leven vorm te geven, zoals het bij jou past. Al spelend en verwonderend zul je merken dat de complexiteit van het leven en van relaties oplost. Het leven wordt simpel. Je kunt direct zelf aan de slag met de bijgeleverde set kaarten. Maak kennis met een simpele, speelse manier om je leven magisch te besturen. Durf jij met je leven te spelen?

Koop dit boek

Wilt u ook een boek uitgeven?

De mens achter de uitgeverij

Na mijn afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, ben ik als grafisch ontwerper jarenlang actief geweest bij verschillende ontwerpbureaus. De liefde voor boeken (en tijdschriften) ontstond in deze periode. In opdracht van diverse uitgeverijen heb ik prachtige boeken mogen vormgeven. Ook toen ik in 2009 fulltime als zelfstandig ondernemer (onder de naam Beyond Illusions) verder ging, hebben deze opdrachten nooit stilgestaan. De betrokkenheid bij het eindresultaat voelde nog intenser. Sinds ik Uitgeverij Abessijn ben gestart is dat gevoel natuurlijk nog veel groter. Niet alleen een ‘mooi’ boek doet ter zake, ook dat het boek gezien (en gelezen) mag worden!

Herman Dijenborgh

Naar de inhoud springen