Door mensen, over mensen,
voor mensen

Koop een boek dat gaat over de mens. De mens staat centraal bij Uitgeverij Abessijn.

Boekenaanbod

Parkinson Doeboek
deel 2

Josca Bos i.s.m. dominique prins-könig

Het Parkinson Doeboek voor zorgverleners daagt zorgverleners uit om te kijken naar alles wat zich afspeelt in het begeleidingsproces van mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners. Met behulp van ervaringen van mensen met parkinson én van zorgverleners wordt een realistisch beeld geschetst van de dagelijkse praktijk. Betrokkenheid en compassie spelen in al die ervaringen een belangrijke rol. Je als mens begrepen en vertrouwd voelen blijkt daarbij steeds weer de grootste wens; hoe een zorgverlener zich opstelt in het contact is van groter belang voor de waardering dan eventuele deskundigheid.

“Dit nieuwe boek is geschreven vol compassie en respect, voor zowel mensen met de ziekte zelf als voor het team van zorgverleners dat probeert de mensen met parkinson te ondersteunen. Dit boek is echt de moeite waard voor iedere zorgverlener die passie heeft om mensen met parkinson optimaal te begeleiden. Het doorlezen van dit boek motiveerde mij in ieder geval nog meer om optimaal te luisteren naar die unieke mens aan de andere kant van het bureau, en om mijn rol als zorgverlener zo goed mogelijk vorm te geven.”

Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog
Hoofd Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen

Parkinson Doeboek
deel 1

Josca Bos

Bij Josca Bos, waarbij de ziekte in 2010 werd vastgesteld, leidde de ziekte tot een radicale wijziging in haar manier van leven. Ze ontwikkelde een basishouding van mildheid. Geholpen door haar achtergrond als onderwijsdeskundige en coach schreef Josca een methodisch zelfhulpboek voor parkinsonpatiënten en mantelzorgers. Daarbij betrok ze de ervaringen van andere parkinsonpatiënten en van gespecialiseerde zorgverleners. Onderscheidend is de bijzondere aandacht die Josca heeft voor het subjectief welbevinden van de patiënt. Veel ruimte krijgt het behoud van de eigen waardigheid, met behulp van zelfcompassie. Het boek is een ‘doeboek’: het bevat veel tips, voorbeelden en hulpmiddelen.

“Josca Bos beschrijft op een beeldende en herkenbare manier de fasen in de ziekte van Parkinson. Ze put uit haar eigen ervaringen, die van andere patiënten en wetenschappelijke kennis. Veel klachten en kenmerken van de aandoening en de gevolgen voor het dagelijks leven passeren de revue. Het boek onderstreept hetgeen bij de revalidatie aan de orde komt en biedt diverse bruikbare handvatten.” 
Dr. R. Pol, revalidatiearts

“Ik vind het boek bewonderenswaardig! Het behandelt, vanuit een respectvolle houding, heel mooi de niet-motorische gevolgen van Parkinson. Josca is ervaringsdeskundig, dat maakt de inhoud extra krachtig!”
M. van Beek-Bakker, ergotherapeut

Parkinson Doeboek
Deel 1 + 2

Het Parkinson Doeboek voor zorgverleners daagt zorgverleners uit om te kijken naar alles wat zich afspeelt in het begeleidingsproces van mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners. Met behulp van ervaringen van mensen met parkinson én van zorgverleners wordt een realistisch beeld geschetst van de dagelijkse praktijk. Betrokkenheid en compassie spelen in al die ervaringen een belangrijke rol. Je als mens begrepen en vertrouwd voelen blijkt daarbij steeds weer de grootste wens; hoe een zorgverlener zich opstelt in het contact is van groter belang voor de waardering dan eventuele deskundigheid.

Er waren echter ook verhalen over botsende verwachtingen, onduidelijkheden en je niet begrepen voelen. Mensen met parkinson doen dan ook een oproep aan hun zorgverleners:
“Je kunt me pas helpen als je me écht ziet. Als je luistert naar mijn verhaal, als je aanvoelt wat er níet gezegd wordt. Kortom, als je mij begrijpt!”

Je speelt met je leven

Jeanette ter haar

Je wil graag lekker in je vel zitten en je ontplooien. Toch kom je situaties tegen waarin je lijkt vast te lopen; in relaties, in werk of in de eigen ontwikkeling. De oorzaak zit in onze coderingen, die ontstaan vanuit ervaringen, opvoeding, opleiding en relaties. Deze coderingen vormen overlevingsmodellen die onderdeel zijn van je gedrag, om jou op dat moment te beschermen. Maar uiteindelijk gaan ze je belemmeren. Ze beïnvloeden jouw huidige keuzes. Daardoor overleef je weliswaar, maar leef je niet echt. Eigenlijk ga je stukje bij beetje dood. Kies je voor het echte leven, dan ga je met je leven spelen. Dit doe je door de kunst van het magisch besturen. Het overlevingsmechanisme decodeer je en je bent in staat jezelf te leren kennen, in beweging te brengen, bewust je leven te besturen en vorm te geven. In werk, relaties en persoonlijk. Dit is het uitgangspunt van het creatief ontwerpproces model. Een instrument om op een speelse, nieuwsgierige wijze jouw leven te besturen. Magisch, oneindig en simpel. Het werkt voor iedereen. Je leert met een vrije, nieuwsgierige geest je leven vorm te geven, zoals het bij jou past. Al spelend en verwonderend zul je merken dat de complexiteit van het leven en van relaties oplost. Het leven wordt simpel.
Je kunt direct zelf aan de slag met de bijgeleverde set kaarten.

Maak kennis met een simpele, speelse manier om je leven  magisch te besturen. Durf jij met je leven te spelen?

een optimistische benadering van alzheimer

Spectrum van hoop

Gayatri Devi

De New Yorkse neurologe Gayatri Devi heeft meer dan 20 jaar ervaring met de diagnostiek en behandeling van dementie en geheugenstoornissen. Ze herschrijft het verhaal van de ziekte van Alzheimer en definieert het als een spectrumstoornis. Alzheimer is, net als autisme, een aandoening die mensen op zeer uiteenlopende manieren kan treffen.

Mensen die zich zorgen maken over hun geheugen, moedigt Devi aan om zich snel en goed te laten onderzoeken. Want een vroegtijdige start van de behandeling stelt artsen en hulpverleners in staat om de gevolgen van de ziekte veel effectiever te bestrijden, met geneesmiddelen en andere therapievormen.

formaat 17 x 24 cm 
320 pagina’s
Paperback

€ 23,95

Wilt u ook een boek uitgeven?

De mens achter de uitgeverij

Na mijn afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, ben ik als grafisch ontwerper jarenlang actief geweest bij verschillende ontwerpbureaus. De liefde voor boeken (en tijdschriften) ontstond in deze periode. In opdracht van diverse uitgeverijen heb ik prachtige boeken mogen vormgeven. Ook toen ik in 2009 fulltime als zelfstandig ondernemer (onder de naam Beyond Illusions) verder ging, hebben deze opdrachten nooit stilgestaan. De betrokkenheid bij het eindresultaat voelde nog intenser. Sinds ik Uitgeverij Abessijn ben gestart is dat gevoel natuurlijk nog veel groter. Niet alleen een ‘mooi’ boek doet ter zake, ook dat het boek gezien (en gelezen) mag worden!

Herman Dijenborgh